OG Kapasitörler

2.4 kV’tan 20.70 kV a 1/3 Faz 50 Hz / 60Hz Yüksek Gerilim Kondansatörleri
• Maksimum gerilimi 20.70 kV
• Maksimum çıkış gücü 750 kVAr (Tek Faz)
• Tüm Polipropilen (APP) filmi dielektrik
• Aşırı  düşük kayıp
• 170 kVAr’a (B.I.L) kadar dahili ya da harici uygulamalar
• Üstün elektriksel performans
• Geliştirilmiş tank kıtılma karakteristiği

Shreem- Tüm Film Kondansatörleri (Şekil – 1), IEC & IS standartlarında gereken ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve imal edilmiştir.

kVA başına düşük ücret bu kondansatörleri basit yapmakta, elektrik güç sistemlerindeki reaktif güçte ekonomik kaynak ise;
• Güç Faktörünü geliştirmek
• Hat kayıplarını azaltmak
• Gerilim kayıplarını azaltmak içindir.

Güç kondansatörleri ayrı  ayrı kurulabileceği gibi fabrikasyon olarak ta kurulabilir, anahtarlamalı ya da anahtarlamasız olarak
• Direk tipi bank
• Şalt tipi bank
• Cubicle tip

 

Tek buflingli kapasitör üniteleri.

EFT Sigorta , Kapasitör, Bank kurulum Şekli

 

Kapasitor Uygulamaları

Kondansatör uygulamaları güç sistemleri değerlendirmelerini belirlemeye ihtiyaç duyar.
• kVAr gereksinimleri
• En uygun yer
• Gerekli koruma

Genellikle kondansatörlerin kurulumu
• Trafolarda: Sistem VAr ihtiyacını en etkili biçimde sağlamak
• Yükleme merkezinde ya da yakınlarında : En uygun VAr gücünü ve gerilim düzeltmesi sağlamak
• Hattın sonunda : Maksimum voltaj düzeltmesini gerçekleştirmek için kurulurlar.

Tasarım
Shreem kondansatörleri -40C ile +55C çevre sıcaklığı aralığında çaıştırılmak için sürekli kVAr, gerilim ve frekans olarak değerlendirilmiştir. Anma gerilim ve frekansında anma kVAr değerinin altına düşmeden üretilmesi için dizayn edilmiş, IEC standartlarına uygun dielektrik testine tabi tutulmuştur. Kondansatörler %135 kVAr anma değerinde aşağıdaki çalışma koşulları altında güvenle çalışacaktır.
• Anma frekansında aşırı voltajdan kaynaklanan kVAr’ de
• Güç frekans gerilimine harmonik gerilim bindirerek eklenen kVAr’de
• İmalat toleransı için verilen kVAr’de.
Kondansatörün tavsiye edilen maksimum çalışma gerilimi, anma geriliminin % 110’ u kadardır, Shreem kondansatörleri emniyet faktörü anlık voltaj anahtarlama /yük dalgalanmasının zararı dışında bir toleransa izin verir.
Kondansatör – anma frekansı 50 / 60 Hz olan, kVAr çıkış değişikleri anlık frekans değeri için doğrudan uygulanabilir oranda frekans gibidir . Kondansatörler uygun olan diğer frekans aralıklarında da çalışma yapabilmek için tasarlanmıştır.

 

Kondansatör Bank – Boyutlandırma

Tablo 1

Kapasitif kVAr güç faktörünü iyileştirmek için tabloda verilen yük değerlerine ihtiyaç duyar. Bununla birlikte, birçok durumda kondansatör bank değerlendirmesi sistemdeki anlık gerilim, sistemim aşırı gerilimi , sistemdeki harmonikler, seri reaktör değerleri vb. incelendikten sonra dikkatlice seçilmelidir.
Kondansatör bankındaki boyutlandırma düzeltmesinin yanında, Devre kesici, Seri reaktör , Koruma röleleri vb gibi ilgili malzemenin doğru seçilmesine de bağlıdır. Bilhassa, kondansatör kurulumunun rezonans nedeniyle kullanıcının sisteminde tehlikeli yüklemeye sebep olmamasının kontrolü temel esastır. Tablo1 gerekli kapasitor gücün Q (kVAr) hesaplanması için kullanılır ve yükteki P (kW) güç faktörünün iyileştirilmesine ihtiyaç duyar. Q =kxP
Örnek: Yük gücü P=1500 kW iken güç faktörünü 0.8 den 0.98 e yükseltecek kondansatör gücü nedir?

 

Tablodan k=0.55’dır ve bu nedenle

Q =0.55×1500=825 kVAr olur.

 

Yapı özellikleri
• Düşük viskoziteli PCB içermeyen (Non-PCB) özel kapasitör yağı ile aşınmaya uğramadan emdirilmesi.
• Kondansatörler dahili ya da harici sigortalar tarafından korunur. (Şekil-2)
• Yumuşak yada paslanmaz çelik tankın ağır aşındırıcı atmosfere dayanması için poliüretan açık gri renk ile boyanır.
• Islak yöntem – porselen buşingler yüksek güç, dayanım ve hava sızdırmazlığı için kapasitif tanka özel bir kaplama ile kaplanır.
• Dahili boşalma dirençleri kondansatör bağlantısı kesildikten sonra 5 dakika (300 sn.) den daha kısa sürede terminal gerilimini 50 volt ya da daha altına düşürebilmektedir.
• Kapasitör uniteleri üzerinde IEC normuna uygun Alüminyum etiket ve bu etikette de ünite hakkında genel özellikler mevcuttur.

Şekil -2- Dahili ve Harici sigortalı kapasitör ünitelerin yapısı

 

Şalt tipi kapasitör bank yandan görünüm.

Şalt tipi kapasitör bank önden görünüm.

Kapasitör Banklarının Ambalajlanması ve Depolanması
• Banklar ahşap sandıklar içerisinde istenilen depolarda muhafaza edilecek şekilde ambalajlanır.
• Şekil -3’deki mödüler haldeki banklar depolanacakları yerlerde üst üste istiflenebileceğinden daha az yer kaplar.

 

Şekil -3- Kapasitör bankları depolaması.

Şekil -3- Kapasitör bankları depolaması.

O.G. Şönt Kapasitör Kumanda Panoları

O.G. Şönt Kapasitör Kumanda Panoları

Şönt kapasitör ölçü-kumanda ve koruma panoları TEDAŞ – MYD – 96 – 30 şartnamesine göre yapılmaktadır. Kumanda panoları DM ve İM’lerde kullanılan Şönt kapasitörleri otomatik (reaktif röle ile) ve manuel olarak devreye almaktadır. Pano üzerinde Aşırı Akım Rölesi, Dengesiz Akım Rölesi ve Gerilim Röleleri mevcuttur. El ve otomatik konumda iken kapasitörün deşarj süresi dolmadan devreye vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by WordPress | Designed by: Themes Gallery | Thanks to wordpress 4 themes, Download Premium WordPress Themes and