Su Soğutmalı IHM Tipi Kondansatörler

İNDÜKSİYONLU ISITMA VE ERİTME AYGITLARI İÇİN

Sistemlerin doğal yapısının sebep olduğu düşük güç faktörünü düzeltmek için kullanılan, indüktif ısınma aparatlarıyla birleştirilmiş olarak yüksek güvenilirlikli su soğutmalı kondansatörler. Eritme ocakları, mekan ısıtmaları, demir dövme ve ısı işleme uygulamalarında kullanılmaya uygundurlar.

Uygulanan Standart

Kondansatörler, en güncel IEC 110 Yayını ve IS: 9251 – 1979’un hükümlerine uygun şekilde tasarlanmış, üretilmiş ve denenmiştir.

İşletme Koşulları
Kurulum: Bina içi
Ortam sıcaklığı: 10° C’den 50° C’ye
Yükseklik: Deniz seviyesinin üzerinde 1500 metreye kadar

 

Tasarım ve Yapım

 1. Kondansatörün iç düzeneği ayrı ayrı düzleştirilmiş unsurlardan oluşur; Yapısal olarak, emdirilmiş sentetik yalıtkan ince filmlerden oluşan çoklu katman şeklindedir. PCB bulundurmaz, kirlilik yapmaz, sentetik yalıtım sağlayan malzemelidir.
 2. Kondansatörler, silindir yapının her iki tarafındaki yalıtkanların kenarlarıyla doğrudan bağlantı kuracak şekilde olan bakır sargı boru tesisatından akan su ile soğutulurlar. Soğutma sargısı kondansatörün en üstünde sona eren, kesintisiz bir bakır boru tesisatı şeklindedir.
 3. Mıknatıslanmaz hazne, yüksek frekanslarda çalışma durumunda, en düşük ısı üretimini sağlamak için kullanılır. Tek kutbu kapsayan Siyah Fenol Türevli Plenko terminal yatakları sızdırmaz bir şekilde kondansatörün haznesine sabitlenmiştir ve derecesine uygun akım taşıma kapasitesine sahip, ağır Bakır çubukla donatılmıştır. Bütün bölümlerin diğer kutbu soğutma sargısına ortak uçtur.

 

KURULUM, İŞLETME VE BAKIM İÇİN AÇIKLAMALAR

Kurulum

 1. Tercih edilen yerleştirme, yataklar üst yüzeye gelecek şekildedir. Kondansatör haznesinin geniş kenarlarının basınçla bastırılması, çalışma sıcaklıklarında sıvının genleşmesinden kaynaklanabilecek potansiyel zarardan dolayı, sakıncalıdır.
 2. Kondansatör tesisatları, kondansatörlerin bulunduğu ülkenin Elektrik Koruma Yöntemlerine göre, uygun muhafaza, parmaklık veya yükseltiyle korunmalıdır.
 3. Kondansatörler, üniteler arasında en az 30 mm kalacak şekilde yerleştirilmelidir.
 4. Kondansatörlerde elektriksel bağlantı için, bakır akım çubuğuyla (bara) kondansatör bağlantı uçları arasında, terminallerde herhangi bir mekanik zorlanma olasılığına karşı esnek bir bağlantı önerilir.
 5. Terminal somunu gerilmesi, conta mührünün kırılmaması için, en fazla 15 ft-ibs (1 foot pound birimi, 1356 joule’ye eşittir.) olarak önerilir.

Soğutma Sistemi ve Su

 • Harici soğutma suyu boruları ile kondansatörün haznesi arasındaki metalik bağlantı, geçirgen olmayan kauçuk hortum benzeri bir boru tesisatıyla korunmalı. Aynı şekilde, birbirinden ayrı kondansatörler arasındaki su bağlantısı da geçirgen olmamalı. Çünkü kondansatör hazneleri arasında potansiyel fark olabilir. Gerekli yalıtkan boru tesisatının uzunluğu, izin verilen sızıntı akımın miktarı ve priz sıcaklığındaki suyun direnci gibi yerel durumlara bağlı olarak değişir.
 • Mümkün olduğunca temiz soğutma suyu kullanılmalıdır. Kondansatör başına tavsiye edilen en düşük akış hızı 3,8 litre / dakika olacak şekilde ve en yüksek basınç en fazla 159 psi olacak şekilde ayarlanmalıdır. Çıkış noktasındaki su sıcaklığı, normal sürekli çalışma gerilimi ve frekansında, 45° C’yi geçmemelidir. Yüksek hızlı su akışından kaynaklanabilecek bakır erozyonunu engellemek için, akış hızı 3,8 litre / dakika ile sınırlı tutulmalıdır.
 • Su basıncı yukarıdaki koşulları sağlayabilecek yeterlilikte olduğu sürece, birkaç adet kondansatör soğutma sargısı seri olarak bağlanabilir.
 • Aşağıdaki eğri farklı su akış hızlarında etki eden yaklaşık basınçları göstermektedir.

 

İşletme

Kondansatörün normal çalışma koşullarındaki ortam sıcaklığı 10° C ile 50° C arasında olmalıdır. Kondansatörler, ortam sıcaklığının artmasına sebep olan başka cihazlarla beraber (trafo, reaktör gibi) kapalı bir ortamda kullanılıyorsa, ortam sıcaklığının 50° C altında kalmasını sağlayacak havalandırma düzeneği bulundurulmalıdır. Soğutma sargısından suyun akışı, kesinlikle kondansatörlere enerji verilmeden önce başlatılmalıdır, ayrıca çıkan soğutma suyunun sıcaklığı normal çalışma koşullarında kesinlikle 45° C’yi geçmemelidir.

Bakım

  • Donanımda veya kondansatörde herhangi bir çalışmaya başlanmadan önce, enerjinin kesildiğinden emin olunmalıdır. Güvenliğin sağlanabilmesi için, canlı kısımlara dokunulmadan önce, kondansatörün boşalma süresi yeterince beklenmeli daha sonra da çıkış uçları kısa devre yapılarak toprağa bağlanmalıdır. Elektrik çarpmasından korunmayla ilgili gereklilikleri anlatan bir uyarı yazısı, her bir kondansatör haznesinin üzerinde bulunmaktadır.
  • İşletme koşullarına göre belirlenecek düzenli aralıklarla, yalıtkan kondansatör yatağı ve bakır akım çubuğu desteği temizlenmelidir.
 • Eğer üniteler kullanıldıktan sonra donma sıcaklığının altında çalışmaz halde bırakılacaksa, soğutma sargısı suyunun donmaması için, sıkıştırılmış hava ile boşaltılması veya akmaya devam etmesi gerekmettedir.

Performans Garantisi

Garanti süresi siparişden itibaren 12 ay veya dağıtımdan itibaren 18 aydır.

Ad Levhası

Aşağıdakiler kondansatörün üzerinde bulunmaktadır.

a. Üretici adı
b. Üretici kimlik numarası
c. Anma çıkış gücü (KVAR cinsinden)
d. Anma frekansı
e. Anma akımı
f. Emdirilme türü
g. Ağırlığı

 

Elektriksel ve Diğer Performansları

 1. Kondansatör, sıkıştırılmış hazne içinde bayağı yüksek KVAR değerlerinde, anma çalışma gerilimi ve frekansında, en iyi işleyişde çalışabilecek şekilde tasarlanmışdır. Ünite anma geriliminin %105’i değerinde 24 saatlik periyotlarda 12 saat boyunca çalıştırılabilir.
 2. Harmoniklerden ve aşırı gerilimden kaynaklanan, izin verilen en yüksek sürekli akım, anma akımın 1,35’i kadardır.
 3. Aşağıdaki rutin testler her bir kondansatörde, uygulanan standartın koşullarına göre yapılmıştır,

3.a. Dielektrik Dayanım

 1. Kondansatör terminalleri arasında ve aynı zamanda kısa devre edilmiş terminaller ile hazne arasında, aşağıda uygulanan gerilimlere sorunsuz dayanacaktır.
 2. Terminaller arasında DC testi gerilimi: anma gerilimin 4,3 katına 10 saniye boyunca.
 3. Kısa devre edilmiş terminaller ile hazne arasında AC test gerilimi: anma gerilimin 2,15 katına, en az 2000 volt olacak şekilde, 10 saniye boyunca.

3.b. Kapasitans (Çıkış)

Kapasitans değeri (sığa) oda sıcaklığındaki bir AC köprüsünün ortalaması alınarak ölçülür ve Temel değerinin %±10’u aralığında olmalıdır. Elde edilen kapasitans değerine göre, çıkış (KVAR) hesaplanır.

3.c. İzolasyon Direnci

Kısa devre edilmiş terminaller ile hazne arasındaki yalıtkanlık direnci, 1000 Voltta doğrudan sapma yönteminin ortalaması alınarak ölçülür. İzolasyon direnci en az 50 Mohm’un üzerinde olmalıdır.

3.d. Sızdırmazlık

2 saatin altında olmamak üzere 60° C’de depolamadan sonra, kondansatörde sızıntı olmamalıdır.

4. Uygun şartlar altında çalışmaya uygunluğun ve tasarım sağlamlığının göstergesi olarak, aşağıdaki örnek testler yapılmışdır.

4.a. Yalıtkanlık Kaybı

Yalıtkanlık kaybı soğutma suyu kullanımı sayesinde 0,4 watt / KVAR kadar (en fazla) giderilmiştir.

Uygulanabilir formül şöyledir:

Loss = P – (70 QT)
Kayıp = P – (70 QT)
In which
Burada:
P = Watt olarak Aktif güç
Q = Dakika başına akan su oranı
T = Derece cinsinden suyun yükselen sıcaklığı

4.b. Isıl Kararlılık

Uygulanan standartın koşullarına uygun olarak, 12 saat süresince ısıl kararlılık testi yapılır. Testin son 8 saati boyunca, maksimum izin verilen sıcaklık yükselişi 1° C’dir. Ve maksimum izin verilen kapasitans değişimi, testten önce ölçülen değerin %2’si kadardır.

Give states more flexibility when it writing help comes to using money for teacher quality and after-school programs
Powered by WordPress | Designed by: Themes Gallery | Thanks to wordpress 4 themes, Download Premium WordPress Themes and